04 04 2009

Kızlar Manastırı(Girls' (Theoskepastos) Monastery)

Girls' (Theoskepastos) Monastery
       It was built on the outskirts of Trabzon-Boztepe and is the only monastery that still remained in the city centre. It was firstly built by Alexious III and additions were made in the 18th and 19th centuries. Inside are the church built for the archbishop of the monastery, Konstantinos, and his tomb, guest rooms and student rooms. Buildings that were around the courtyard used to be the service buildings next to the main church, monk cell, student rooms, the bell tower in the yard and another church belonging to a later period and the guest rooms on the outermost.
       The monastery complex built on two terraces is fortified by high, guarding walls. Actively used until the early 20th century and later abandoned.Manastır 14. yüzyılda(1349-1390) 3. Aleksios tarafından yaptırılmıştır. 18. ve 19. yy ilaveler yapılarak ve onarılarak son şeklini 19. yüzyılda almıştır. İlk olarak güneyde içinde kutsal su bulunan Kaya kilisesi ve onun girişindeki Şapel ve birkaç hücreden ibaretti. Kaya kilisesinin içerisinde kitabeler ve 3.Aleksios, karısı Theodora ve annesi İrene'nin portreleri yer almaktadır. Daha sonra 19. yüzyılda manastırın başpapazı Konstantions(1893-1906) adına yaptırılan kilise ve ona ait mezar ile yine 19. yüzyılda yapılan öğrenci ve misafir odaları mevcuttur. 19. yüzyıldan sonra kompleksi tamamlayan bir avlu etrafında sıralanan yapılar,
       1-Ana kaya kilisesine bitişik hizmet binaları
       2-Hücreler
       3-Öğrenci odaları
       4-Avludaki çan kulesi
       5-Daha geç bir devre ait ikinci bir kilise ve en dıştaki misafir odalarıdır.
Manastır Boztepededir. Restorasyonu tamamlanıp Turizme açılmıştır. Trabzon'un Meydan alanından Boztepeye  tek vasıta ile gidilebilir.
Kaynak: Trabzon belediyesi web sitesi

97
0
0
Yorum Yaz