>

Rozafa Kalesi

  Rozafa Kalesi, Arnavutluk'taki İşkodra Şehri yakınlarında yer alan ortaçağ kalesi. Kalenin adı, yapımı hakkında eski bir efsaneye dayanmaktadır. Üç kardeş bu yerde bir kale kurmaya çalıştı. Bütün gün çalıştılar ve her gece duvarlar düştü. Bilge bir yaşlı adam kardeşlere duvarlarını zorlaştırıcı eşlerinden feda etmesini önerdi. Kardeşler, ertesi gün yiyecek getiren bir eşin kurbanı seçme şansı vermeye karar verdiler. Ancak en yaşlı iki oğlu eşlerini aldattı ve uyardı. En küçüğü olan Rozafa'nın karısı mahkumdu, ama protesto etmedi. Son bir dilek olarak sağ gözüne, sağ memesine izin vermesini istedi, Sağ kol ve sağ bacak, yeni doğan oğlu için bakmak, beslemek ve bakım yapmak için maruz kaldı. Efsane, düşman her aldığında anne sütünün kale kenarından akması gerektiğine inanıyor. Bu 113 metre yüksekliğindeki tepedeki orijinal kale M.Ö. 350 yılında İliryalılar tarafından yaptırılmıştır. İki büyük yerel nehir olan Buna ve Drini'nin birleşmesi, bölgedeki hareket için önemli bir kavşaktı. Romalılar tarafından büyük bir kısmı yok edildi, ancak bazı kalıntılar halen görünür olmasına rağmen M.Ö. 167'de bölgeyi ele geçirdi ve ele geçirdiler. Günümüzde gördüğünüz surların çoğu, kaleyi yeniden inşa eden Venediklilerden ve Osmanlılardan gelmekte ve onu stratejik bir kaleden kullanmaktadır.

Katherina Av Köşkü

Kars ili sarıkamış ilçesinde yer alan Katherina Av köşkü Rusların 1877-1878  Osmanlı Rus Harbi (93 harbi) ile  Kars ve civarını işgal edip Ayastefonos anlatmasıyla bölgenin kendilerine bağlanmasıyla burada imar faaliyelerine giriştiler. Katherina Av köşküde bu imar faaliyeleri sonucu ortaya çıkmış bir eserdir.  1896 yılında çar 2. Nİikola tarafından yaptırılmıştır. Yekpare ağaçtan çivi kullanılmadan oluşturulmuş şu an hala özelliğini koruyan köşk, yukarı Sarıkamış bölgesinde bulunmaktadır.Ruslar bu bölgede 40 yıl gibi bir süre kalmışlar. Kars ilini oblastı olarak ilan etmişler. Askeri vali tarafından yönettirmişlerdir.

Aigai

Aigai, Manisa ili, merkez ilçeye bağlı Köseler Köyü’nün 2 km güneyindeki Gün Dağı’nın üzerinde, kısmen ayaktaki harabelerden ibaret bir antik kenttir. MÖ 1100 yıllarından sonra Yunanistan’dan gelip kuzeybatı Anadolu kıyılarına yerleşen Aioller tarafından kurulan 12 kent arasında sayılmaktadır.  Günümüzde İzmir Körfezi ile Çandarlı Körfezi arasında yer alan ve antik dönemde Aiolis olarak adlandırılan bölgeye yerleşen ve kentler kuran Aioller, İzmir Körfezi’nin güneyine yerleşen İonlar'ın aksine iç kısımlarda da (Aigai ve Temnos gibi) kentler kurarak ticaretten çok tarım ve hayvancılığa önem vermişlerdir. ...

New Grange

  Dublin yakınlarında M.Ö 3200 yıllarında inşa edildiği tahmin edilen anıt mezardır.stonehenge den dahi eskidir. yapının üzerindeki kubbe, mühendislik harikası olarak kabul edilir. alt tarafları ağır, üst tarafları hafif olan yekpare taşlar öyle üst üste konulmuştur ki, her üste konan taş alttakinden biraz daha dışarı çıkık vaziyettedir. Böylelikle, yapının üstünde orta kısımda 6 metre yüksekliğinde altıgen bir baca ortaya çıkmıştır. bacanın sonunda istenildiğinde açılıp kapanan bir kapak taşı vardır. güneş'in dönüm günlerinde yapının içinde çok etkileyici bir ışık huzmesi meydana gelmektedir. yılın en kısa gününün gün doğumundan kısa bir süre sonra, güneş ışığı doğrudan mezar odasına düşmektedir. bundan sonra çeşitli koridor kapılarına ve dev taşlara yansıyarak ilerlemekte ve en son olarak arka duvara kadar ulaşmaktadır. ve bu esnada mükemmel bir ışık huzmesi meydana getirmektedir.diğer bir enteresan konuda yerleştirilen tüm blok taşların ışığın değip yansıyabileceği açıda olmasıdır.   ...

Arşiv

{{iceriklerarsiv}}
{{/arşiv}}